Retourbeleid

Herroepen

Binnen 14 dagen heb je het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen en je aankoop te retourneren.

Na 14 dagen verstrijkt de herroepingstermijn. Dit is na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de test(s) fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht dien je ons, via een verklaring (per e-mail of schriftelijk) op de hoogte te stellen dat je de overeenkomst wilt herroepen.

Je kan ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

  1. Stuur ons een mail (info@soaclinic.nl) waarin je aangeeft af te zien van de koop. Graag je ordernummer vermelden, dit versnelt de afhandeling.
  2. Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende om jouw mededeling die betrekking heeft op je uitoefening van het herroepingsrecht, te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  3. Stuur je retour gefrankeerd en in een stevige verpakking naar:


Soa Clinic
Dreef 32

2012 HS  HAARLEM

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan binnen 7 dagen en niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

  • Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
  • Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt uitgevoerd, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de test(s) hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de test(s) hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  • Je dient de test(s) meteen, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt doorgegeven, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
  • Je bent op tijd als je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • De directe kosten van het retour sturen van de producten komen voor jouw eigen rekening.

Je kunt niet retourneren wanneer de verzegeling van de test is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de test(s) die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

Vragen

“Hoe lang duurt het voor ik een uitslag heb?”

“Hoe betrouwbaar is het testresultaat?”

”Wat als ik positief getest ben?”